Περιβάλλον

Το περιβάλλον μας προσφέρει αμέτρητα οφέλη που δεν μπορούμε να ξεπληρώσουμε σε όλη μας τη ζωή. Καθώς συνδέονται με το δάσος, τα δέντρα, τα ζώα, το νερό και τον αέρα. Το δάσος και τα δέντρα φιλτράρουν τον αέρα και απορροφούν τα επιβλαβή αέρια. Τα φυτά καθαρίζουν το νερό, μειώνουν τις πιθανότητες πλημμύρας διατηρούν τη φυσική ισορροπία και πολλά άλλα.
Ο μόνος δρόμος για να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος, είναι να συμμετάσχουν όλοι.