Τεχνολογία

Η τεχνολογία έχει γίνει ένα ολικό φαινόμενο για τον πολιτισμό, η καθοριστική δύναμη μιας νέας κοινωνικής τάξης στην οποία η αποτελεσματικότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα που επιβάλλεται σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.