Ναυτιλία

Η ναυτιλία είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ιστορία 5.000 ετών και ένας από τους πιο επικερδείς κλάδους μεταφορών στον κόσμο.
Η Ελλάδα είναι ένα ναυτικό έθνος από παράδοση, καθώς η ναυτιλία είναι αναμφισβήτητα η αρχαιότερη μορφή απασχόλησης των Ελλήνων και αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα. Σήμερα, η ναυτιλία είναι η σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας με αξία 21,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2018. Αν προστεθούν και οι συναφείς επιχειρήσεις, το ποσό εκτοξεύεται στα 23,7 δισεκατομμύρια δολάρια, απασχολεί περίπου 392.000 άτομα (14% του εργατικού δυναμικού) και τα έσοδα από τη ναυτιλία αποτελούν περίπου το 1/3 του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Το 2018, το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό ήλεγχε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, σε όρους χωρητικότητας, με συνολική χωρητικότητα 834.649.089 τόνων και στόλο 5.626 πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη λίστα Lloyd’s List, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην κορυφή για όλα τα είδη πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θέσης για tankers και bulk carriers.